Verslagen van Themamiddagen

Verslag kenniskring kosten drinkwater 16 oktober 2019; “BIM 5D, Hoe moet dat?”

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Op 16 oktober 2019 hebben RHDHV en de Nederlandse drinkwaterbedrijven weer de jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de kenniskring kosten drinkwater. Ruim twintig externe gebruikers van de kostencalculator drinkwater en geïnteresseerden werden ontvangen in Amersfoort. In 2019 stond het thema van de middag in het teken van 5D ontwerpen. Men spreekt van 5D wanneer in een 3D ontwerp ook direct de planning en de kosten worden meegenomen. Continue reading

Verslag kenniskring 20 september 2018 Veranderende aanbestedingsmarkt

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Donderdag 20 september 2018 hebben kostendeskundigen binnen drinkwater Nederland weer hun jaarlijkse bijeenkomst Kenniskring Kosten drinkwater gehouden op het hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV te Amersfoort. Dit jaar was het onderwerp zeer actueel, namelijk de overspannen aanbestedingsmarkt en de veranderingen die het teweeg brengt.

Continue reading

Verslag kenniskring 21 september 2017 Renovatie transportleidingen

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

De donderdag na prinsjesdag, dit jaar op 21 september 2017, hebben we weer onze jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de kostendeskundigen drinkwater Nederland in het hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort . De focus ging dit jaar naar transportleidingen.

Continue reading

Verslag Kenniskring 15 september 2016 Renovatie Productie installaties

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Zoals gebruikelijk hebben we ook dit jaar op de derde donderdag 15 september op het RHDHV hoofdkantoor in Amersfoort weer onze jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de kostendeskundigen drinkwater Nederland. De focus ging dit jaar naar de renovatie van Productie installaties. Vanuit de drinkwaterbedrijven werd door Roland van Son (Brabant Water) verteld welke ervaringen zij hebben bij grootschalige renovaties en hoe ze dit aanpakken. In een coproductie vertelde Marcel Pouwels en Eric Voost van Waternet hoe zij in een andere branche, namelijk afvalwaterzuivering, met renovaties omgaan en welke behoeftes er nog bestaan om het renovatieproces op termijn te verbeteren.

Continue reading

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”