Download handleiding systematiek kostenstandaard drinkwater

In bovenstaand document wordt beschreven welke kostensystematiek wordt toegepast bij berekening van de investeringsraming en exploitatieraming.

De systematiek is gebaseerd op de Standaard Systematiek Kostenraming (SSK). Deze wordt uitgegeven door de CROW. De P137 betreft de SSK.

Tevens wordt in dit document per processtap beschreven wat wel en niet tot de scope van het proces beschouwd wordt.


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”