Handleiding calculator

Download handleiding

De lay-out van de web applicatie “kostencalculator drinkwater” stevig veranderd. Dit om de applicatie meer intuïtief te maken. De herkenbaarheid is vergroot doordat het meer lijkt op vertrouwde programma’s zoals Gmail, Google, YouTube en vele webshops. Hierdoor verwachten wij dat u sneller uw weg vindt bij het maken van ramingen. Alle reeds gemaakte berekeningen in het verleden zijn in de nieuwe applicatie nog te bereiken. Nieuw in de applicatie is dat er naast processtap optimalisatie ook project optimalisatie mogelijk is.

Bij project optimalisatie kan men één van de bedrijfskengetallen laten variëren, bijvoorbeeld de energieprijs, rente of productiecapaciteit. Daarna wordt direct in een grafiek getoond wat het effect is op de verschillende alternatieven. Met de kostencalculator drinkwater ( www.kostenstandaard.nl) kunt u snel en eenvoudig investeringen en exploitatiekosten ramen van drinkwater zuiveringsprocessen en transportleidingen. De ramingen zijn bedoeld om op systeemkeuze niveau strategische keuzes te maken. De nauwkeurigheid van de raming ligt binnen een bandbreedte van +/- 30%. Voor transportleidingen is het tevens mogelijk alternatieven te vergelijken op CO2 emissie gedurende de totale levenscyclus van de leiding.

Wanneer in de planfase een systeemkeuze gemaakt moet worden is er vaak niet meer bekend dan 2 á 3 alternatieve zuiveringsschema’s waaruit de optimale optie gekozen dient te worden.

Bijgaande handleiding geeft met printscreens aan hoe de kostentool gebruikt kan worden.


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”