Verslag themamiddag drinkwater 21 september 2023

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Waar de derde dinsdag van september in het teken staat van Prinsjesdag, is de derde donderdag gereserveerd voor de kostenmiddag drinkwater: het is een jaarlijkse traditie geworden voor waterleidingbedrijven om hier bij elkaar te komen voor de themamiddag kostenstandaard drinkwater. Doel van deze themamiddagen is om van elkaar te leren op het gebied van kostendeskundigheid en elkaar snel te kunnen vinden.

Dit jaar was het centrale thema lange termijn investeringen bij drinkwaterbedrijven en hoe men dit aanpakt.

Na de inlooplunch opende Rob Schotsman (RHDHV) de Kostenmiddag en lichtte het programma van de dag toe. Hij heette iedereen welkom en bedankte de sprekers op voorhand voor hun bijdrage.

Als eerste spreker kwam Frits van Dam (Waternet) aan het woord. Frits is teamleider en houdt zich samen met zijn team onder andere bezig met strategische planvorming. In zijn presentatie liet Frits zien voor welke grote opgaven Waternet staat komend decennium wat betreft het creëren van extra productiecapaciteit.  Aan de hand van mooie afbeeldingen toonde hij welke oplossingen Waternet momenteel onderzoekt. Presentatie Frits van Dam (Waternet)

 

 

 

Daarna nam Marcel Bakker (RHDHV) het stokje over. Marcel stond aan de wieg van de in 2007/2008 gemaakte webtool. Dit jaar is een geheel vernieuwde versie beschikbaar gekomen,

 met vele nieuwigheden en op een ander software platform. Hij nam de toehoorders mee in de vernieuwde navigatie en mogelijkheden. Veel van de “look and feel” van de oude versie is behouden gebleven maar het totaal is gebruiksvriendelijker en er zijn meer mogelijkheden voorhanden. Presentatie Marcel Bakker (RHDHV)

Aanvullend hield Marcel een presentatie rondom het gebruiken van prijzenboeken binnen de SSK versie van RHDHV. Dit ter onderbouwing van prijzen en voor de eenduidigheid. In samenwerking met tarievenlijsten en miniberekeningen is dit een puzzel om het kostenramingsproces te automatiseren en uniform te maken. Het SSK format van RHDHV wordt aan de drinkwaterbedrijven ter beschikking gesteld waarna men zelf na kan denken over welke methode de voorkeur heeft.

Later zal, in een door RHDHV georganiseerd overleg, worden besproken wat de conclusies hiervan zijn en verder worden gekeken naar een mogelijke samenwerking tussen alle partijen.

 

Na de koffiepauze was het de beurt aan François de Dreu van Evides. François is specialist assetmanagement productie. Zijn ervaring is dat Evides in het verleden behoorlijk robuust heeft gebouwd en dat het nu vooral aankomt op het zo goed mogelijk onderhouden en verlengen van de levensduur van installaties. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit interessant. Er wordt middels de NEN 2767 gewerkt met conditiescans en over een periode van 5 jaar en 30 jaar wordt a.d.h.v. deze scans een begroting opgesteld. Grote renovaties waarbij de winkel open moet blijven vormen de grootste uitdaging. Er zijn momenteel 2 grote oppervlaktewaterzuiveringen in voorbereiding om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.

Presentatie François de Dreu ( Evides )

Rob Schotsman (RHDHV) sloot als laatste spreker de middag af. Rob nam ons mee met zijn helicopterview wat betreft kosten en de impact van diverse aspecten daarop. De invloed van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne kennen we allemaal. Echter zijn er nog veel meer invloeden te bedenken waar rekening mee moet worden gehouden: een complexe omgeving, bouwen op een postzegel, duurzaamheid, (al dan niet overspannen) bouwmarkt, etc. Zeker wanneer men nog in de haalbaarheidsfase van een project zit en ver vooruit moet kijken is dit ingewikkelde materie om rekening mee te houden en prijzen af te geven. Op interactieve wijze is de mening van de deelnemers opgehaald en bediscussieerd wat bijdraagt aan nieuwe inzichten voor iedere aanwezige.

Één van de adviezen: geef in het beginstadium van een project alleen de bandbreedte op (dus laagste en hoogste waarde en bijvoorbeeld een zekerheid van 70% zekerheid), dus geef geen exacte waarde van de raming op. Dit gaat namelijk een eigen leven leiden binnen de organisatie.

Na afloop van de presentaties was er nog wat ruimte voor discussie en vragen, waarna Rob Schotsman de dag afsloot. De fysieke deelnemers aan de kostenmiddag kregen een leuk functioneel presentje mee naar huis in de vorm van een duurzame powerbank. Onder het genot van een drankje en borrelhapje werd er gezellig gepraat tussen de aanwezigen.

Presentatie Rob Schotsman (RHDHV)

We hopen iedereen volgend jaar weer te mogen ontvangen voor een nieuwe interessante kostenmiddag!

Namens het team Marlou van der Berg, Rob Schotsman, Reinier Frölke en Marcel Bakker

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”