Verslag themamiddag drinkwater 22 september 2022

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar weer onze jaarlijkse Kostenmiddag gehouden op het hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort voor kostendeskundigen in drinkwater Nederland. Dit jaar vond de Kostenmiddag niet volgens traditie op de derde donderdag in september plaats (volgend op de derde dinsdag in september:Prinsjesdag!). Maar is de Kostenmiddag op de vierde donderdag in september gehouden gezien het IWA World Water Congress in Kopenhagen waar een groot aantal drinkwatercollega’s bij aanwezig waren. Net als vorig jaar was de Kostenmiddag ook dit jaar zowel fysiek als online bij te wonen.

Het centrale thema dit jaar was: “Marktveranderingen, hoe hou je hier grip op? Na de lunch opende Rob Schotsman (RHDHV) de Kostenmiddag en lichtte het programma van de dag toe.

Vanuit de drinkwaterbedrijven werd door Bas Hofs (in naam van Evides) verteld welke ervaringen Evides heeft met duurzaamheid en wat de visie en ambitie van Evides is met betrekking tot circulair en klimaatneutraal bouwen. 22-9-2022 -Bas Hofs -Evides -Duurzaam bouwen Evides

Marcel Bakker (RHDHV) liet live een demo zien van de upgrade van de Kostenstandaard die onlangs is uitgevoerd: Kostenstandaard 2.0. Hierdoor beschikt de Kostenstandaard over enkele nieuwe features/ handige functionaliteiten. Ook sprak Marcel over de veranderende marktomstandigheden, zoals de sterke inflatie, hogere energiekosten, personeelsgebrek en daardoor stijgende prijzen, de wens tot duurzaamheid en circulariteit én hoe daar in de Kostenstandaard op wordt geanticipeerd. Marcel sloot zijn presentatie af met een toelichting op de roadmap voor 2023, waar weer nieuwe ontwikkelingen voor de Kostenstandaard in de pijpleiding klaar staan om te worden gerealiseerd. 22-9-2022 -Marcel Bakker -RHDHV -Kostenstandaard 2.0,

Na een korte pauze was het wederom Marcel Bakker die nu een presentatie gaf over de realisatie van het Prijzenboek, waar tijdens de Kostenmiddag van vorig jaar een pleidooi voor is gehouden door Patrick van der Wens (Brabant Water). Met het Prijzenboek is het mogelijk om projecten meer uniform, herleidbaar en onderbouwd te kunnen ramen. Voor de verdere invulling van het Prijzenboek zijn input/investeringen van en samenwerking met de drinkwaterbedrijven nodig. Marcel heeft verschillende opties voor deze samenwerking toegelicht. Het komend half jaar zal met de waterleidingbedrijven overlegd wordt hoe dit eventueel nader vorm gegeven kan worden en hopen we te kunnen besluiten dat we met zijn allen een bepaalde vorm van samenwerking kiezen. 22-9-2022 -Marcel Bakker -RHDHV -Prijzenboek

Last but not least, was Jans Kruit(RHDHV) aan het woord. Hij nam ons met veel energie mee in de wereld van hoe kosten rondom duurzaamheid het best kunnen worden meegenomen in projecten en hoe hier in de afvalwatersector mee om wordt gegaan. Wat kunnen wij hiervan leren? 22-9-2022 -Jans Kruit -RHDHV -Duurzaamheid, circulariteit en kosten in de afvalwatersector


Na afloop van de presentaties was er nog wat ruimte voor discussie en vragen, waarna Rob Schotsman de dag afsloot. Maar niet voordat wij nog even buiten van de laatste zonnestralen konden genieten met een drankje en een borrelhapje. Tot de volgende Kostenmiddag!

Namens het team Marlou van der Berg, Rob Schotsman, Reinier Frölke en Marcel Bakker

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”