Verslag Kenniskring 15 september 2016 Renovatie Productie installaties

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Met onderstaande links zijn de presentaties te downloaden.

20160915-Marcel Pouwels en Eric Voost- Waternet- Renovatie in de  afvalwaterzuivering.pdf

20160915- Roland van Son – Renovatie bij Brabant Water uitleg.pdf

20160915- Aad van Duyvenvoorde RHDHV- Renovaties meer grip op kosten.pdf

20160915- Marcel Bakker RHDHV- Route ontwerp renovatietool.pdf

Zoals gebruikelijk hebben we ook dit jaar op donderdag 15 september op het RHDHV hoofdkantoor in Amersfoort weer onze jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de kostendeskundigen drinkwater Nederland. De focus ging dit jaar naar de renovatie van Productie installaties. Vanuit de drinkwaterbedrijven werd door Roland van Son (Brabant Water) verteld welke ervaringen zij hebben bij grootschalige renovaties en hoe ze dit aanpakken. In een coproductie vertelde Marcel Pouwels en Eric Voost van Waternet hoe zij in een andere branche, namelijk afvalwaterzuivering, met renovaties omgaan en welke behoeftes er nog bestaan om het renovatieproces op termijn te verbeteren.  Aad van Duyvenvoorde (RHDHV) vertelde over de opgedane kennis en ervaring bij het uitvoeren van Risc Based Inspections op ca. 150 locaties. Ten slotte liet Marcel Bakker (RHDHV) zien welke route er afgelegd dient te worden om tot een renovatietool productie te komen en hoe deze er qua werking uit zou kunnen zien.

Aanwezigen werden verzocht om proactief mee te helpen bij het verzamelen van referenties van renovatiekosten. Hierop werd direct al positief gereageerd door o.a. Hans Honéé (WML) en Koos Schoenmaker (PWN) om een afspraak te maken en samen in het financiële systeem te kijken naar relevante informatie.

 

 

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”