Mogelijkheden

 

Wanneer te gebruiken? Planfase

De kostencalculator bewijst zijn nut met name in de planfase waar relatief weinig informatie bekend is en de kostenbeïnvloeding zeer groot is.

Mogelijkheden

Met de kostencalculator is het mogelijk met slechts het processchema in de hand de kosten te ramen. De betrouwbaarheid wordt geacht binnen een bandbreedte  van +/-40% voor investeringskosten en binnen +/-30% voor het ramen van de exploitatiekosten (Euro/m3)

De berekeningen van de investeringskosten zijn gebaseerd op de bouwkosten van gerealiseerde projecten welke de drinkwaterbedrijven hebben aangeleverd. Deze zijn vertaald naar een kostenfunctie (m.b.v. de statistisch kleinste kwadraten methode of power functie). Hier als voorbeeld de kostenfunctie voor snelfiltratie onder druk in stalen vat.

Er kan niet dieper geraamd worden dan het discipline niveau. De methode die gebruikt wordt heet parametrisch ramen. Per processtap kunnen enkele kostenbepalende parameters ( bv filtratiesnelheid) ingesteld worden. Zo niet dan gelden de default opgegeven waarden.


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”