Verslag kenniskring 20 september 2018 Veranderende aanbestedingsmarkt

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Donderdag 20 september 2018 hebben kostendeskundigen binnen drinkwater Nederland weer hun jaarlijkse bijeenkomst Kenniskring Kosten drinkwater gehouden op het hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV te Amersfoort. Er waren tevens 2 Belgische collega’s van “De Watergroep”aanwezig wat zeer op prijs gesteld werd. Dit jaar was het onderwerp zeer actueel, namelijk de overspannen aanbestedingsmarkt en de veranderingen die het teweeg brengt.
Robert van Es trapte de bijeenkomst af met het programma. Tevens gaf Robert aan dat hij het stokje van Jos Peters overneemt en dat vanaf nu Robert en Marcel de gezichten zijn als het om de kostenstandaard drinkwater gaat. Jos werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor de kostenstandaard drinkwater en mede organiseren van de themamiddagen.

Katheleen Poels (RHDHV) gaf de aanwezigen een kijkje in de keuken van een naastgelegen sector (Waterschappen). Met de richtlijn Marktvisie 2016 hebben de Waterschappen reeds een aanzet gedaan hoe ze op termijn willen samenwerken met de markt. Dit zal meer op basis van vertrouwen geschieden en samenwerking van alle deskundigen over de grenzen van de bedrijven heen.
In de presentatie daarna vertelde André Hoogeland hoe Waternet deze handschoen reeds opgepakt heeft in 2017. Op een innovatieve manier is een raamovereenkomst voor langere tijd (8 jaar) aangegaan met 5 grote ingenieursbureaus. Deze bureaus werken allen samen als één team bij bijvoorbeeld het project Grootschalige Bouwkundige Renovaties (GBR). Dit is een programma waarbij 4 drinkwater productie locaties rondom Amsterdam worden aangepakt. Medio 2017 is een projectteam gestart bestaande uit leden van 5 IB’s. Een paar maanden later lag het eerste ontwerp voor Weesperkaspel reeds klaar wat momenteel aanbesteed is. Met een 3D film laat André zien dat van de nieuwste technieken gebruik wordt gemaakt (3D scan, BIM, Clash detection video).
Na de pauze gaf Marcel Bakker uitleg hoe de kostenstandaard drinkwater omgaat met prijsontwikkelingen en marktconjunctuur. Tevens waagde hij zich aan de voorspelling dat er veel financiële signalen zijn dat de top van de huidige conjunctuur bijna bereikt is en dat er weer een kentering aan zit te komen. Hij vroeg de drinkwaterbedrijven of het (deels) mogelijk was om anti-cyclisch te investeren omdat door de continuïteit dit voordelen qua prijs en kwaliteit op zou kunnen leveren in de relatie met aannemers. Dit blijkt toch lastig te realiseren doordat WLB’s aan normen en wetten gebonden zijn waardoor zij de continuïteit van levering van betrouwbaar drinkwater moeten garanderen en vaak geen keuze hebben wanneer zij moeten investeren.

Als laatste spreker was uitgenodigd Roland van Son. Roland vertelde een enthousiast verhaal over hoe Brabant Water in het recente verleden het “Deltaplan ontharding” hebben uitgevoerd (>€100 mln.) Voor Brabant Water een zeer geschikte tijd omdat er destijds sprake was van laagconjunctuur.
Nu staat Brabant Water voor een vergelijkbare opgave om 3 grote drinkwater productiebedrijven te renoveren. Tevens > € 100 mln. aan investeringen. De markt is momenteel behoorlijk overspannen en er bieden zich weinig aannemers aan om de werken uit te voeren. Roland besprak de opties die Brabant Water heeft en zocht interactie op met de zaal. Ook gaf hij ruiterlijk toe dat in het verleden misschien wel iets te gemakkelijk diverse risico’s naar aannemers verplaatst werden door de laagconjunctuur omstandigheden.
Robert van Es sloot de middag af en nodigde iedereen uit voor een hapje en een drankje bij de borrelkar. Het was goed om te zien dat de presentaties enthousiast werden gehouden en door de interactie met de zaal kennis werd gedeeld. Weer een geslaagde middag en graag tot de volgende keer!

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”