Rapportage formats

Beschikbare rapportage formats; – Default format rapportage investeringen en exploitatiekosten – Format KSDW data naar SSK format (i.v.m. macro’s neem contact op) – Engelstalig rapportage format inclusief aanpassingsmogelijkheden (CAPEX / OPEX) Hoe andere rapportage formats te gebruiken? Wanneer in de kostencalculator op “exporteren” gedrukt wordt zal een standaard exportfile geproduceerd worden. Op het tweede en derde tabblad van deze exportfile staan de investeringen en exploitatiekosten. Op het eerste tabblad “DATACOP” staan alle berekende waarden en op de laatste tabbladen staan ook de gebruikte input waarden voor de berekeningen. De berekende kosten kunnen ook op andere manieren gepresenteerd worden. Bijvoorbeeld in SSK format of een format voor buitenland projecten. Om een andere rapportage format te gebruiken dient tegelijk de exportfile geopend te zijn en het rapportage format wat men wil gebruiken. Van het eerste tabblad “DATA-CoP KSDW” van de exportfile worden de gehele procesregels vanaf regel 6 volledige gekopieerd. Daarna wordt in een ander rapportage format (bv de Engelstalige rapportage) ook het tabblad “DATA-CoP KSDW” geopend. Op regel 6 en verder worden dan de gekopieerde waarden geplakt uit de exportfile. Hiermee worden de overige bladen van het nieuwe rapportage format automatisch gevuld met de gegevens van alle processtappen.


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”