Verslag kenniskring drinkwater 17 sep 2020 – “De kosten van droogte”

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Op de gebruikelijke derde donderdag van september (na de 3e dinsdag-Prinsjesdag) is de jaarlijkse kostenmiddag drinkwater weer georganiseerd door Royal HaskoningDHV met dit jaar als thema “Wat kost droogte?”
In lijn met het Coronabeleid werd de themamiddag geheel digitaal verzorgd d.m.v. een TEAMS meeting en interactief gemaakt met Mentimeter.com waarbij deelnemers konden reageren op stellingen en vragen van de sprekers.

Het voordeel is dat nu de gehele digitale bijeenkomst teruggekeken kan worden via deze link:   TEAMS opname.

En voor de reacties op de vragen zie deze link: Mentimeter

Marco Kortleve (Dunea) trapte af met een mooie uiteenzetting van Dunea’s zoektocht naar een 3e bron voor drinkwaterzuivering. Dit liep uiteen van nieuwe oppervlakte bronnen, brak grondwater (duinwater) of zeewater ontzouting, aanleg nieuwe aanvoerleidingen tot effluent van RWZI’s. Uiteindelijk opteert Dunea voor een multi-bronnen strategie om de leveringszekerheid ook in de toekomst te kunnen garanderen op zowel kwantitatief als kwalitatief vlak.

Na een korte pauze zette onze collega Janine Leeuwis-Tolboom het droogteprobleem in een breed perspectief. Met een workshop aanpak werd de bijeenkomst gesplitst in 4 groepen die na 20 minuten terugkeerde naar de plenaire vergadering. De effecten van het droogte is vanuit vele verschillende invalshoeken besproken. Juist die uitwisseling is een mooie opbrengst van de middag.
Interessante feedback was bijvoorbeeld dat stedelijke gebieden met minder tuinen / groen kennelijk minder last hadden van de optredende watervraag-pieken dan het platteland. Een structureel hoger waterverbruik van ca. 4% was merkbaar wat waarschijnlijk door Corona ‘staycation’ veroorzaakt is. Onze Belgische deelneemster wist aan te geven dat er in België zelfs al regulering is bij nieuwbouw waarbij men verplicht wordt om een regenwaterbuffer aan te leggen wat deze pieken enigszins afvlakt.

Onze laatste spreker Igor Jellema Fortuin van de provincie Gelderland heeft ons meegenomen in de gedachtegangen en onderzoeksrichtingen voor aanvullende strategische voorraden (ASV’s) voor het drinkwater. Een zeer mooi onderzoek concept met ‘bouwstenen’ waarbij op zoek gegaan werd naar de mogelijkheden voor uitbreiding van waterwinning. Gekeken werd naar bestaande winningen, oeverfiltratie, brakwaterwinning, de wateraccu (door Jos Peters gepropageerd) en de gevolgen daarvan voor o.a. grondwaterdaling, impact voor andere stakeholders (warmtebronnen) , agrariërs. De tijdens de geponeerde stelling opgehaalde informatie was tevens zeer interessant. Het gaf ons een inkijk in de belevingswereld van de drinkwaterbedrijven.

Na een mooie afsluitende wrap-up van Robert kijkt iedereen tevreden terug op weer en geslaagde kostenmiddag drinkwater.

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”