Cookiebeleid

Beperkte functionele cookies voor een goede werking van kostenstandaard.nl en de analytische cookies waarmee wij het bezoek aan onze website meten, analyseren en verbeteren.

Ons beleid

Wij streven ernaar u open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op kostenstandaard.nl. Cookies worden door ons gebruikt om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. Hieronder vindt u een verdere uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u, indien u dat wenst, kunt afmelden voor cookies. Via deze webpagina zullen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom cookies.
 
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt om vast te stellen of vanuit uw computer reeds een verbinding is opgebouwd met één van onze pagina’s. Alleen de cookie wordt op uw computer geïdentificeerd. Persoonsgerichte gegevens kunnen dan in cookies worden opgeslagen, nadat u hiervoor uw toestemming hebt verleend of dit technisch absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld om u aan te melden voor een met een wachtwoord beschermde online-functie.
 
Type cookies:
 Cookies welke Royal HaskoningDHV gebruikt zijn te verdelen in verschillende soorten:

Functionele cookies:
Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van uw gegevens.

Analytische cookies:
Cookies die ons helpen erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website.
 
Cookies gebruikt door Royal HaskoningDHV
Op deze website worden op dit moment onderstaande cookies gebruikt:
  
Analytische cookies:
Google Analytics: Een tracking service die ons inzicht geeft in het gedrag van de bezoekers, met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. Tevens wordt inzicht verkregen in de resultaten van advertenties op websites van derden.
 

Als u cookies blokkeert op kostenstandaard.nl, kunt u deze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.
 
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u ook de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Hoe dit gedaan moet worden kunt u vinden in de help functie van uw browser.


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”