INPUT GEREALISEERDE PROJECTEN

De input van kosten met bijbehorende scope van gerealiseerde projecten wordt eenduidig en uniform gemaakt door gebruik van een Excel invoersjabloon.

In verband met veiligheidsredenen kunt u het sjabloon alleen opvragen door een mail te sturen naar Prijsinfo.Water@RHDHV.com

Wanneer u hierover vragen heeft kunt u  contact opnemen met Marcel.Bakker@RHDHV.com

 


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”