Verslag kostenmiddag 2013 en vervolg

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

 

 

Op 21 november hebben we een succesvolle kostenmiddag gehouden op ons kantoor in Amersfoort. Belangrijkste onderwerpen waren de kosten gemoeid met het vervangen / saneren van (distributie)leidingen en hoe kun je nu beter de kosten van een renovatie van een pompstation begroten. De volgende presentaties zijn gegeven:

Voor het berekenen van vervanging/sanering en renovatie is de huidige kostenstandaard (nog) wat minder goed ingericht. Dit leidde tot de vraag of de kostenstandaard niet hierop verder
uitgebreid kan worden. Na enkele presentaties was er een levendige discussie over hoe de kostenstandaard aangevuld / aangepast zou moeten worden.

Op hoofdlijnen is de wens voor distributie om snel en eenvoudig renovatie van distributieleidingen (bijvoorbeeld een woonwijk) door te kunnen rekenen, met als belangrijkste kostendragers graafwerk, leidingen, afsluiters, straatwerk etc. Bij renovatie van pompstations richt dit zich meer op de grote te renoveren componenten (wat kosten nu all-in het vervangen pompen, besturingskasten, kabelbanen etc.). Maar hoe ga je om met voorbereidingskosten, begeleiding, complexiteit van het werk (bijvoorbeeld in een binnenstad) etc.

Aangezien de tijd op deze kostenmiddag te kort schoot om dit beter uit te werken, is afgesproken om twee afzonderlijke werksessies te organiseren waarin we samen met u, de drinkwatersector proberen dit verder in te vullen. Doel van iedere werksessies is om gezamenlijk te komen tot goede omschrijving van de functionaliteit te komen (wat wel/ wat niet, hoe presenteren etc.). Dit
vertaalt zich in een programma van eisen en wensen (must have – nice to have) wat een nieuwe module binnen de kostenstandaard zou moeten kunnen / omvatten.

Op basis van de uitkomst zullen wij als RHDHV dit verder uit werken en bepalen hoeveel tijd en geld een dergelijke nieuwe module zou kosten om te maken en welke input (gegevens) er vanuit
de sector (of andere sectoren) aangeleverd moet worden. Dit wordt vervolgens terugkoppelt aan de bedrijven, waarin wij u zullen vragen of u wilt participeren in de ontwikkeling van deze 2
nieuwe modules. Binnenkort zullen wij u een uitnodiging sturen voor deze werksessies.

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”