Verslag kenniskring drinkwater 16 sep 2021 – “Grip op kosten”

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Geheel volgens traditie op de derde donderdag van september, dit jaar voor de 3e dinsdag in september – Prinsjesdag, is de jaarlijkse Kostenmiddag Drinkwater weer georganiseerd door Royal HaskoningDHV. Het thema was “Grip op kosten, hoe krijgen we dat?
Door het nog net niet versoepelde coronabeleid werd er een hybride themamiddag gegeven waarbij er zo’n 24 genodigden live aanwezig waren en een wat grotere groep de themamiddag via Teams volgde. Door gebruik te maken van meerdere camera’s en het stellen van vragen via Mentimeter.com werden de presentaties van de sprekers interactief gemaakt.

Reacties op de Mentimeter vragen, zijn te bekijken via deze link: Mentimeter

Mark Schaap (Waterbedrijf Groningen)

Mark beet de spits af met zijn presentatie over pompstation Sellingen en nam de toehoorders mee in de afwegingen die gemaakt zijn bij het bepalen van de uitbreiding van pompstation Sellingen door complete nieuwbouw of (deels) renovatie. Dat het opgeloste methaan in het grondwater niet zomaar meer in de buitenlucht terecht komt, kreeg grote aandacht vanwege het duurzaamheidsaspect. Er kwamen veel vragen hierover uit het publiek en de conclusie was dat duurzaamheid aardig wat mag kosten.

Marcel Bakker (RHDHV)

Direct na Mark Schaap zijn presentatie pakte Marcel Bakker (RHDHV) met zijn presentatie het stokje over en nam het publiek mee met hoe de wereld om ons heen verandert en welke mogelijkheden er zijn om meer grip op de kosten te krijgen. Eén van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, is dat de drinkwaterbedrijven met grote regelmaat kosteninformatie aan blijven dragen van gerealiseerde projecten. Op deze manier kan de trend van de stijging van kosten beter worden gecontroleer. Voorstel van RHDHV is om bij ieder bedrijf een vast persoon aan te stellen die verantwoordelijk is om de kostendata van gerealiseerde projecten te verzamelen en na project realisatie te sturen naar: Prijsinfo.WATER@RHDHV.com . Dit is inmiddels bij een viertal bedrijven in gang gezet. Daarnaast zal er bij ieder bedrijf tenminste jaarlijks een dagdeel een instructie worden gegeven over het gebruik van de Kostenstandaard. Marlou van der Berg en Marcel Bakker zullen hiervoor bij alle bedrijven langsgaan.

Lyckle Drost (RHDHV)

Na een korte pauze zette onze collega Lyckle Drost uiteen hoe Risk Based Inspection volgens de NEN2767 behulpzaam kan zijn om een goed beeld te hebben wanneer assets gerenoveerd dienen te worden. Of om überhaupt een totaalbeeld van de assets te hebben en hiermee de juiste strategische plannen op te kunnen stellen om de assets in goede staat te houden voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk drinkwater leveren van de juiste kwaliteit en voldoende kwantiteit op elk moment.

Als laatste spreker presenteerde Alphons Snoeren (Brabant Water) zijn ervaringen met het doorrekenen van 28 waterproductie bedrijven en 14 opjagers bij Brabant Water in het kader van herbouwwaarde verzekeringen. In het algemeen werd geconstateerd dat Brabant Water 10 tot 20% duurder bouwt dan het gemiddelde van de huidige instellingen in de Kostencalculator Drinkwater. Welke aspecten precies bij Brabant Water kostenverhogend werken wordt in een aanvullend onderzoek uitgezocht. Het kan zijn dat dit aan de bouwmethoden van Brabant Water ligt maar het kan ook zijn dat het huidige kostenniveau in de Kostenstandaard te laag is door bijvoorbeeld het achterblijven van voldoende referentieprojecten die worden aangedragen. Dit wordt dus nog nader onderzocht.

Na een mooie afsluitende wrap-up van dagvoorzitter Rob Schotman (RHDHV) kregen de aanwezigen een duurzame warmhoudmok met wat chocolademunten erin. Hiervan werd gelijk geopperd dat dit de bewuste steekpenningen moesten zijn ;-). Iedereen kijkt weer tevreden terug op een interessante Kostenmiddag Drinkwater en er werd onder het genot van een hapje en drankje nog wat bijgepraat door de aanwezigen.

Duurzame warmhoudmok met “inhoud”
> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”