Toegestaan gebruik

De Kostencalculator Drinkwater is een programma waarmee door (medewerkers van) de deelnemende licentiehouders (drinkwaterbedrijven en KWR) aan de Community of Practice Kostencalculatie (hierna zowel individueel als gezamenlijk te noemen: “Deelnemer(s)”) een indicatieve berekening gemaakt kan worden van investering- en exploitatiekosten voor drinkwaterprojecten in Nederland. Iedere Deelnemer kan indien gewenst een gebruikersnaam en inlogcode aanvragen. RHDHV benadrukt dat verstrekte inlogcodes persoonsgebonden zijn en enkel de betreffende individuele Deelnemer hiervan gebruik mag maken. Afwijkend gebruik van de inloggegevens dan voornoemd en/of het op enigerlei wijze openbaren van informatie aangaande De Kostencalculator Drinkwater aan derden is niet toegestaan. RHDHV behoudt zich het recht voor om Deelnemers, tijdelijk of definitief, uit te sluiten van gebruik van De Kostencalculator Drinkwater, indien zij op enigerlei ongeoorloofde wijze gebruik maken van De Kostencalculator Drinkwater (bijvoorbeeld door strijdig met het voorgaande of onderstaande disclaimer te handelen).

Disclaimer RHDHV

Deelnemers kunnen gebruik maken van De Kostencalculator Drinkwater om een kostenindicatie te berekenen voor eigen – Deelnemersgebonden – gebruik. De Kostencalculator Drinkwater is met zorg samengesteld en gecontroleerd, gebruik makende van vergaarde informatie betreffende gerealiseerde drinkwaterprojecten in Nederland. Hoewel RHDHV zich inspant voor een correcte en nauwkeurige werking van De Kostencalculator Drinkwater kan zij dit niet garanderen. RHDHV kan daarnaast niet instaan voor de 100% juistheid of volledigheid van met De Kostencalculator Drinkwater gegenereerde resultaten. RHDHV benadrukt dat door De Kostencalculator Drinkwater gegenereerde resultaten indicatief zijn en fouten en/of afwijkingen kunnen bevatten (ten opzichte van door Deelnemers gemaakte (schaduw)berekeningen). Gelet op de indicatieve aard van de resultaten die De Kostencalculator Drinkwater genereert, dienen Deelnemers altijd ook een eigen (schaduw)berekening ter zake te maken. RHDHV kan voorts niet garanderen dat De Kostencalculator Drinkwater altijd, zonder onderbrekingen of foutmeldingen, beschikbaar is. RHDHV wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor mogelijke schade, in welke vorm ook, ontstaan door gebruik van De Kostencalculator Drinkwater, waaronder – maar niet beperkt tot – de niet beschikbaarheid hiervan alsmede eventuele fouten of omissies in de werking hiervan en/of de hiermee gegenereerde resultaten.

RHDHV slaat de invoergegevens en berekening resultaten die de Deelnemers invoeren in De Kostencalculator Drinkwater niet zelf op. Dit gebeurd bij derden onder NDA voorwaarden. RHDHV zal en kan deze ingevoerde informatie over projecten ook niet hergebruiken. De toegangscode naar de eigen aangemaakte projecten kan gewijzigd worden in het inlogscherm door op “wachtwoord vergeten? “ te klikken. RHDHV kan het nieuwe wachtwoord niet inzien wanneer aangemaakt.

Om het berekeningsresultaat te “bevriezen” voor een bepaalt moment in de tijd dient per project van elk alternatief een exportfile in Excel gemaakt te worden vanuit het programma. De gebruiker is hier zelf verantwoordelijk voor. De berekeningen bewegen namelijk mee met de realiteit. Wanneer er bijvoorbeeld vanuit RHDHV of het eigen drinkwaterbedrijf een standaard parameter wordt gewijzigd ( bijvoorbeeld chemicaliën kosten of rentepercentage) dan zal dit tot een ander berekeningsresultaat leiden.

Privacy en cookies

Het door Royal HaskoningDHV gehanteerde privacy en cookie beleid is te vinden op de website van Royal HaskoningDHV via de volgende link.

Van gebruikers van de kostencalculator drinkwater slaan wij alleen naam, bedrijf en het emailadres op totdat gebruiker en/of bedrijf aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de kostencalculator drinkwater.


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”