Verslag themamiddag 13 december 2012

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Onderwerp : Leidingrenovatie

Anders dan gebruikelijk is de 7e themamiddag gehouden in december 2012 in plaats van september. In 2013 wordt de themamiddag weer gehouden op de 2e donderdag van september ( 12-09-13).

De onderwerpen van de 7e themamiddag zijn aan elkaar geregen door Maaike van de Ven-Glastra ( projectmanager drinkwater RHDHV). Het onderwerp voor dit jaar was leidingrenovatie. Er was een gemêleerd gezelschap van sprekers die op zowel techniek, kosten als organisatie omtrent leidingrenovatie in ging.

Als eerste spreker vertelde Hein van Egmond (RHDHV) over zijn ervaringen met grootschalige leidingrenovatie. Bezwijking mechanismen, materialen met specifieke faalproblemen en een beslisboom werden onder andere door hem behandeld.

Rob de Bont (DUNEA) nam iedereen mee in de stappen die DUNEA reeds gezet heeft op het gebied van assetmanagement (zowel leidingen als zuiveringsinstallaties). Hij gaf aan volgens welke strategie DUNEA tot operational excellence wenst te komen. Het optuigen van assetmanagement en het behalen van de strategisch gestelde doelen met gebruik van beslissing ondersteunende tools wordt door hem toegelicht.

Ralph Beuken (KWR) gaat in op het bedrijfstak onderzoek en de grote uitdaging waar de verschillende drinkwaterbedrijven voor staan om de komende decennia een groot deel van hun ondergrondse infrastructuur te vervangen. De handen ineen slaan waarbij informatie over leidingrenovaties vergaart en gedeeld wordt is zijn betoog. Dit om de leidingrenovatie uiteindelijk zo efficiënt mogelijk te realiseren, dat is de uitdaging waar we met zijn allen voor staan.
Ane Jutte ((Bam Nelis De Ruiter BV) ligt als afgevaardigde vanuit de aannemerswereld toe tot welke kunststukjes men in staat is als het gaat om de verschillende renovatietechnieken. Een zeer leerzame presentatie waarbij de laatste ins en outs rondom renovatietechnieken de revue passeerden.

Als laatste stipte Marcel Bakker (RHDHV) nogmaals aan dat met synergie in de hele waterwereld (kennis delen en verspreiden) er een flinke optimalisatie en efficiëntie op het gebied van leidingrenovatie is te behalen. Tevens is de vernieuwde versie van de kostencalculator getoond. “Onder de motorkap” is de programmatuur aangepast. Maar ook de lay-out is geheel vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt. De kostencalculator is geschikt gemaakt voor de smartphone of tablet om snel even een berekening te maken voor een enkele processtap of om ingevoerde projecten te bekijken. Na de testfase zal de nieuwe versie in januari 2013 live gaan.

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”