Kenniskring kostenstandaard drinkwater 2015

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

 

 
Inspectietool

Ron Blok, teamleider installatiebeheer van PWN, trapte af. Hij besprak de visie van PWN op Asset Life Cycle kosten en op beheer, onderhoud en renovaties van installaties. Speciaal voor de themamiddag keek hij terug op renovaties in de afgelopen 5 jaar. Martijn Groenendijk is hoofd ingenieursbureau van de sector productie van Brabant Water. Zijn bijdrage aan de themamiddag betrof het renovatiebeleid en –programma voor de Brabantse waterproductiebedrijven. Hij wees op het belang van een constant investeringsvolume en een constante workload voor de eigen organisatie. Edwin Blaauwgeers trekt binnen Vitens aan één van de lijnen van het programma Effectief Assetmanagement. Hij besprak de Lange termijn investeringsprognose van Vitens en hoe risico’s die naar voren komen bij inspecties de investeringen bepalen. Jaap Smit van Royal HaskoningDHV demonstreerde voorts de ontwikkelde Asset Inspectie Tool. De tool is inmiddels in een aantal projecten ingezet, onder meer bij Vitens. Als laatste sprekers lichtte Marcel Bakker (Royal HaskoningDHV) toe welke functionaliteit het afgelopen jaar nieuw is toegevoegd aan de bestaande kostentool. Ook schetste hij op hoofdlijnen het plan om te komen tot een tool om de kosten te ramen van renovaties van bovengrondse infrastructuur en hoe daarbij gebruik te maken van de Asset Inspectie Tool.

We kijken al met al terug op een geslaagde themamiddag van de kenniskring kostencalculatie. Vrijwel elk Nederlands waterbedrijf was vertegenwoordigd, ook een enkel Vlaams waterbedrijf. Het onderwerp renovatie van boven- en ondergronds infrastructuur is een item dat de drinkwaterbedrijven bezig houdt. Geconstateerd werd dat we allemaal voor dezelfde uitdagingen staan omdat een steeds groter deel van de projecten renovaties betreft. De tijd van meer capaciteit plaatsen en alleen nieuwbouwen ligt voor de meeste bedrijven achter ons. De aandacht gaat steeds meer uit naar het op optimale wijze zo lang mogelijk in stand houden van de bestaande infrastructuur. In het delen van gezamenlijke kennis die wij opdoen op dit gebied ligt de kracht van de kenniskring drinkwater. De ambitie is uitgesproken om zoveel mogelijk kennis uit te wisselen waar dit zinvol is. Jos Peters en Marcel Bakker zullen zo snel mogelijk een voorstel doen hoe dit op de meest efficiënte manier handen en voeten te geven.

Iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng.

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”