Aankondiging themamiddag drinkwater 21 september 2023

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

LANGE TERMIJN INVESTERINGEN DRINKWATERSECTOR

Uitnodiging – Bijeenkomst Kenniskring Kosten Drinkwater
Donderdagmiddag 21 september 2023 om 12:30 uur
RHDHV kantoor Amersfoort

Wat? 
Al meer dan 20 jaar organiseert Royal HaskoningDHV samen met de drinkwaterbedrijven een themamiddag op het gebied van kosten en drinkwater. Het doel is het professionaliseren van kostencalculaties en het verder vergroten en verspreiden van kostendeskundigheid binnen de watersector. Dit doen wij onder andere door professionals uit de sector een podium te geven om hun ervaringen en oplossingen te delen. Elke bijeenkomst kent een bepaald thema, dit jaar is dat ‘Lange termijn investeringen in de drinkwatersector’.
De Nederlandse drinkwatersector heeft een grote (investerings-)opgave voor de boeg. De komende jaren moeten de productiecapaciteiten flink omhoog, maar zijn er veel onzekerheden die de investeringskeuzes bemoeilijken. Hoe kunnen de drinkwaterbedrijven hier mee omgaan?

Natuurlijk nemen we je ook graag mee met de verbeteringen, wijzigingen die we dit jaar in de kostenstandaard hebben doorgevoerd.

Aangezien we nog niet alle sprekers hebben kunnen vastleggen is er nog geen definitief programma.
Globaal ziet het programma er als volgt uit:

12:30 – 13:00 uur Ontvangst met broodjeslunch
13:00 – 13:10 uur Welkom en toelichting programma (Rob Schotsman RHDHV)
13:10 – 13:45 uur Lange termijn investeringen Waternet (Frits van Dam, Waternet)
13:45 – 14:20 uur Programmering lange termijn investeringen 
14:20 – 14:50 uur Koffie/thee
14:50 – 15:20 uur Update ontwikkelingen KSDW en voorzet prijzenboek SSK (Marcel Bakker RHDHV)
15:20 – 15:40 uur Strategisch investeren  Francois de Dreu (EVIDES)
15:40 – 16:00 uur Discussie & Afsluiting (RHDHV)
16:00 uur Borrel en hapje

Zodra het programma verder heeft gekregen laten we dit natuurlijk weten.

Wanneer & waar?

Donderdagmiddag 21 september 2023 om 12:30 uur (inclusief lunchbroodje) in de iRoom van Royal HaskoningDHV, Laan 1914 nr.35 te Amersfoort.
Het definitieve programma wordt enkele weken voor de 21e september verstuurd.

We houden de bijeenkomst in hybride vorm, dus er kan via Teams worden deelgenomen. Wij merken echter wel dat fysieke aanwezigheid de ervaring verbetert.

TIP Iedereen is natuurlijk welkom maar misschien is het wenselijk je aanwezigheid even binnen je bedrijf af te stemmen en/of mogelijk te carpoolen.

Aanmelden
De themamiddag staat open voor geïnteresseerde medewerkers van waterbedrijven en voor andere licentiehouders van de Kostenstandaard (www.kostenstandaard.nl). Deze themamiddag is speciaal voor de deelnemende bedrijven en natuurlijk zonder kosten.

Wél is het nodig om de middag in uw agenda te reserveren en u aan te melden. Dit kan via de volgende link: https://forms.gle/vrqbVuiCqfb1Mz4o9.

De aanmelders ontvangen vervolgens (te zijner tijd) een agendaverzoek inclusief het middagprogramma.

Op het hoofdkantoor Amersfoort zijn voldoende mogelijkheden om te parkeren. Wij zien uit naar uw komst.

Namens het team Marlou van der Berg, Rob Schotsman, Reinier Frölke en Marcel Bakker

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”