Deelname & licentie

Hoe kan ik deelnemen aan de kostenstandaard?

Voor waterbedrijven in Nederland maar ook bijvoorbeeld België is het mogelijk om deel te nemen aan de Community of Practice kostenstandaard drinkwater. De licentiekosten bedragen 0,007% van de omzet drinkwater. Bij nieuwe deelnemers is een eenmalig instaptarief ter hoogte van 1 jaar extra licentiekosten van toepassing voor reeds gemaakte ontwikkelingskosten. Een verzoek tot deelname graag richten aan marcel.bakker@rhdhv.com

Hoeveel bedragen de licentiekosten?

De licentiekosten voor een bedrijf bedragen 0,007% van de omzet drinkwater. Bij nieuwe deelnemers is een eenmalig instaptarief ter hoogte van 1 jaar extra licentiekosten van toepassing voor reeds gemaakte ontwikkelingskosten.

Inlogcode aanvragen

Met een mail naar marcel.bakker@rhdhv.com kunt u een inlogcode aanvragen indien uw bedrijf reeds een licentie heeft voor gebruik van de CoP kostenstandaard drinkwater.
Voor niet deelnemers die geïnteresseerd zijn in de kostenramingstool kan een tijdelijke inlogcode aangevraagd worden via dezelfde link.


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”