Nieuws

ONTWIKKELING RENOVATIETOOL PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE

Eind 2013 hebben wij aangekondigd om voor zuiveringslocaties en distributienetwerken een renovatie/saneringstool te ontwikkelen.

De tendens van renoveren i.p.v. nieuwbouw wordt in drinkwaterland al enkele jaren waargenomen. De kostencalculator sluit daar nu nog onvoldoende op aan. Door het koppelen van alle kennis en technische mogelijkheden is er veel meer te bereiken. Wij hebben de handschoen opgepakt om samen met de bedrijven een beslissingsondersteunende tool te maken op het gebied van renovatie.

De inzet is hoog als men bedenkt dat de gezamenlijke drinkwaterbedrijven de komende decennia elk jaar honderden miljoenen euro’s alleen al aan leidingwerk dienen te renoveren in het distributiegebied! De renovatietool is net als de huidige kostentool bedoeld om in de planfase zeer snel alternatieven te berekenen. Het gezamenlijk optimum wordt in beeld gebracht op het gebied van o.a. kosten, hydrauliek, risico’s, haalbaarheid etc. De toegankelijkheid wordt zeer laagdrempelig gemaakt met een grafische interface. Hierbij kan men zich voorstellen dat men net als in Googles Streetview door de straat heen kan lopen en de leidingen in de ondergrond waar kan nemen. Alle huidige info zoals materiaal, diameter etc. is te zien en te manipuleren op basis van omgevingsfactoren.

Op 4 en 6 maart jl. zijn er voor Productie en Distributie werksessies gehouden waar de drinkwaterbedrijven aan deel hebben genomen.

De resultaten van deze werksessies en het daaruit voorvloeiende plan van aanpak vind u in onderstaande links.

Werksessie 4 maart 2014 RENOVATIE ZUIVERINGEN PRODUCTIE. De presentaties en het Plan van Aanpak.

Werksessie 6 maart 2014 LEIDING RENOVATIE /SANERING. De presentaties en het Plan van Aanpak


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”