Aankondiging themamiddag 22 september 2022

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

Wat?

Ook dit jaar organiseert Royal HaskoningDHV samen met de drinkwaterbedrijven een themamiddag op het gebied van kosten en drinkwater. Doel is het professionaliseren van kostencalculaties en het verder vergroten en verspreiden van kostendeskundigheid binnen de watersector. Dit doen wij onder andere door professionals uit de sector een podium te geven om hun ervaringen en oplossingen te delen. Elke bijeenkomst kent een bepaald thema. Dit jaar is dat ‘Marktveranderingen, hoe hou je hier grip op?’ 

Vooral het laatste jaar zijn er sterke veranderingen in kosten: sterke inflatie, hogere energiekosten, personeelsgebrek en daardoor stijgende prijzen, wens tot duurzaamheid en circulariteit. Onze vaardigheid met kosten is gebaseerd op onze ervaring van de afgelopen jaren. Dus zo maar de trend doortrekken lijkt niet verstandig, maar hoe dan wel?

En hoe kun je kosten rondom duurzaamheid beter meenemen. Hoe wordt bijvoorbeeld in de afvalwatersector hiermee omgegaan. Wat kunnen we hiervan leren?

Vorig jaar tijdens de bijeenkomst is een pleidooi gehouden om tot een soort kostenboek te komen, zodat in vergelijking met de kostenstandaard meer in detail begroot kan worden. Belangrijk bij kleinere werken of assetmanagement. Hoe  staat het ermee?

De drinkwaterbedrijven gaan de komende jaren nog verder met het verhogen van de investeringen. Daarbij wordt gezocht naar nieuwe werkwijzen om een hoger rendement te krijgen in relatie tot de voorbereidingen, populair gezegd in kortere tijd met minder tijd meer bouwen. Maar hoe hou je dan grip op de kosten als minder ver wordt voorgeschreven.

Natuurlijk nemen we je ook graag mee met de verbeteringen en wijzigingen die we dit jaar in de kostenstandaard hebben doorgevoerd. Aangezien we nog niet alle sprekers hebben kunnen vastleggen is er nog geen definitief programma.

Voorlopig programma
12.30 – 13.00 uur Ontvangst en lunch
13.00 – 13.10 uur Welkom en toelichting programma (RHDHV)
13.10 – 13.45 uur Kosten duurzaamheid in projecten begroten (WLB)
Kosten duurzaamheid in de afvalwatersector (RHDHV)
13.45 – 14.20 uur Portfoliomanagement / aanbestedingsvormen (WLB)
14.20 – 14.50 uur Koffie/thee
14.50 – 15.20 uur Kostenstandaard (Marcel Bakker)
• Update ontwikkelingen kostenstandaard
• Hoe om te gaan met andere marktomstandigheden
15.20 – 15.40 uur Kostenboek (WLB, RHDHV)
• Presentatie mogelijkheden
• Uitwerking (aanpak, benodigde investeringen)
15.40 – 16.00 uur Discussie & Afsluiting (RHDHV)
16.00 uur Borrel
WLB = spreker waterleidingbedrijf


Het definitieve programma wordt enkele weken voor de 22e september verstuurd.

Wanneer? Waar?
Donderdagmiddag 22 september 2022 om 12:30 uur (inclusief lunch) in de iRoom van Royal HaskoningDHV, Laan 1914 nr.35 te Amersfoort.
Wij hopen dat wij tegen die tijd nog steeds bij elkaar kunnen komen. Hoe dan ook zorgen wij dat het ook mogelijk is deze meeting deels of volledig via Teams te volgen.

TIP Iedereen is natuurlijk welkom maar misschien is het wenselijk je aanwezigheid even binnen je bedrijf af te stemmen en/of mogelijk te carpoolen.
Aanmelden
De themamiddag staat open voor geïnteresseerde medewerkers van waterbedrijven en voor andere licentiehouders van de Kostenstandaard (www.kostenstandaard.nl). 

Deze themamiddag is speciaal voor de deelnemende bedrijven en natuurlijk zonder kosten. Wél is het nodig om de datum te noteren in je agenda. Aanmelden kan door hieronder te klikken.

AANMELDEN

Op het hoofdkantoor Amersfoort zijn voldoende mogelijkheden om te parkeren.

Wij zien uit naar je komst.
Marcel Bakker, Rob Schotsman en Marlou van der Berg

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”